Liceum dla Dorosłych

Niepubliczne Liceum dla Dorosłych w Wołominie z uprawnieniami szkoły publicznej.Niepubliczne Liceum dla Dorosłych w Wołominie z uprawnieniami szkoły publicznej.

Dla kogo?

Liceum dla Dorosłych to szkoła od 17 roku życia dla absolwentów gimnazjów, szkoł podstawowych lub zawodowych.

Cykl kształcenia:

4 lata, 8 semestrów, dla absolwentów gimnazjów - 3 lata, dla absolwentów szkół zawodowych - 2 lata. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego 

Czesne:

100zł/m-c płatne przez 10 m-cy w roku bez żadnyc dodatkowych kosztów

System kształcenia:

Zaoczny. Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godzinach 8:30 - 15:30.
Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. 

Przedmioty zgodne z podstawą programową MEN:

 1. Język polski
 2. Język obcy - wymiar godzin rozszerzony
 3. Historia
 4. Wiedza o społeczeństwie
 5. Matematyka
 6. Fizyka z astronomią
 7. Chemia
 8. Biologia
 9. Geografia
 10. Podstawy przedsiębiorczości
 11. Informatyka - wymiar godzin rozszerzony