Liceum dla Dorosłych

Niepubliczne Liceum dla Dorosłych w Wołominie z uprawnieniami szkoły publicznej.Niepubliczne Liceum dla Dorosłych w Wołominie z uprawnieniami szkoły publicznej.

Dla kogo?

Liceum dla Dorosłych to szkoła dla absolwentów gimnazjów oraz dawnych szkół podstawowych (8 letnich).

Okres kształcenia:

3 lata, 6 semestrów, zakończone egzaminem maturalnym. Osoby które nie przystępują do egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (wykształcenie średnie).

System kształcenia:

Zaoczny. Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie w godzinach 8:30 - 15:30.
Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. 

Przedmioty:

 1. Język polski
 2. Język obcy - wymiar godzin rozszerzony
 3. Historia
 4. Wiedza o społeczeństwie
 5. Matematyka
 6. Fizyka z astronomią
 7. Chemia
 8. Biologia
 9. Geografia
 10. Podstawy przedsiębiorczości
 11. Informatyka - wymiar godzin rozszerzony