Rekrutacja

Zapisu do szkoły dokonujemy wypełniając formularz online, możesz to zrobić w dowolnym okresie, pierwsze semestry zaczynają zawsze we wrześniu. Można też dołączyć do kolejnych smestrów przenosząc się z innej szkoły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. 

Liceum dla Dorosłych

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły ( podstawowej, gimnazjum, zawodowej),
  • 2 zdjęcia,
  • Formularz zgłoszeniowy dostępny online.

Szkoła Policealna
Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu.
  • 2 zdjęcia,
  • Formularz zgłoszeniowy dostępny online.