Formularz zgłoszeniowy do Liceum dla dorosłych

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo potrzebne informacje na podany adres email. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi prosimy o sprawdzenie wpisanego adresu i ponowne przesłanie formularza.

Wybór szkoły
Rodzaj szkoły*:
Semestr*:
Dane osobowe
Imię*:
Nazwisko*:
PESEL*:
Data urodzenia*:
Miejsce urodzenia*:
Imię matki*:
Imię ojca*:
Nazwisko rodowe:
Dane teleadresowe
Ulica*:
Nr budynku*:
Nr lokalu:
Miejscowość*:
Kod pocztowy*:
Województwo*:
Telefon kontaktowy*:
Adres e-mail*:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji Edus moich danych osobowych oraz otrzymywania od Centrum Edukacji Edus informacji o szkole i kursach. Administratorem danych jest Centrum Edukacji EDUS z siedzibą w Wołominie ul. Laskowa 4, a dane są przetwarzane w celu organizacji procesu nauczania. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie.*
* pola wymagane