Formularz zgłoszeniowy na kurs maturalny

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo potrzebne informacje na podany adres email. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi prosimy o sprawdzenie wpisanego adresu i ponowne przesłanie formularza.

Rodzaj kursu*:
Imię*:
Nazwisko*:
Data urodzenia:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Telefon kontaktowy*:
Adres e-mail*:
Przedmioty na kursie(wpisz jeden,dwa lub trzy przedmioty)*:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji Edus moich danych osobowych oraz otrzymywania od Centrum Edukacji Edus informacji o kursach. Administratorem danych jest Centrum Edukacji EDUS z siedzibą w Wołominie, ul. Laskowa 4, a dane przetwarzane są w celu organizacji kursu. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie.*
* pola wymagane